Polityka prywatności

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://cristallaboratory.pl/ prowadzonej przez Anna Drohobecka „Cristal Cosmetics Laboratory” działalność gospodarcza z siedzibą w Krakowie. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób.
Przeglądając czy używając strony internetowyj Cristal Cosmetics Laboratory, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę internetową Cristal Cosmetics Laboratory (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Cookies (Ciasteczka):
Niektóre obszary strony internetowe Cristal Cosmetics Laboratory mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Drohobecka, posiadająca NIP 6793229107 prowadząca działalność gospodarczą Anna Drohobecka „Cristal Cosmetics Laboratory”, ul. Bochenka 16/7, 30-693 Kraków, posiadającą NIP 6793229107 oraz REGON 520716010.
Kontakt z administratorami nawiązać można w szczególności pod numerem tel.: +48 880 266 669 lubadresem e-mail: office@cristallaboratory.pl
Przysługujące Ci prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wszelkie zgłoszenia lub korespondencja w tym przedmiocie mogą być wykonywane i kierowane i wobec każdego z administratorów.

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie. Możesz do nas również napisać lub zadzwonić – z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych. Narzędzia analityczne stosowane na stronie dostarczają nam natomiast informacji na temat sposobu w jaki korzystasz ze strony internetowej i jakie działania na niej podejmujesz.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Zapewniamy, że ochrona oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych przez nas procedur oraz rozwiązań. Realizując te założenia zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, które są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności. W szczególności zabezpieczyliśmy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
A. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:
1.prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia umowy o świadczenie przez nas usług, w tym odpowiedzi na kontakt potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi.
B. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.
1. marketing bezpośredni usług i działalności Cristal Cosmetic Laboratory [odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy, uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników],
2. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń Cristal Cosmetics Laboratory lub jej obrona przed roszczeniami.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  4. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania innemu administratorowi), zgodnie z treścią Rozporządzenia.

W celu realizacji praw skontaktuj się z nami pod naszym adresem podanym w pkt. 1 powyżej.

Formularz kontaktowy na Stronie. Możesz szybko i sprawnie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

Przesłanie do nas wypełnionego formularza oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami. Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie, lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu – jego tematyki i szczegółowości, oraz skutku: artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy].

Kontakt przy pomocy adresów dostępnych na Stronie.
Można do nas napisać lub zadzwonić wykorzystując adresy podane na Stronie w zakładce Kontakt.
Przesłanie do nas takiej informacji oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu tego samego, lub wskazanego w informacji kanału komunikacji (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.
Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie lub w tej Polityce. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu – jego tematyki i szczegółowości, oraz skutku: artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, przechowywanie zapytań i kontaktów w sprawie konkretnych usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy].

APLIKUJ O PRACĘ

Wypełnij formularz kontaktowy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z doświadczonym technologiem produkcji.

APLIKUJ O PRAKTYKI

APLIKUJ O PRACĘ